Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων

Ιστορικό

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε στις 8 Αυγούστου 2014 και είναι το πρώτο στην Ελλάδα σωματείο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έκδοσης κοινοχρήστων και υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης πολυκατοικιών, συγκροτημάτων και γενικότερα επαγγελματικών και οικιστικών μονάδων.

Βασικοί στόχοι του σωματείου μας είναι:

  • η προστασία των συμφερόντων τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων μέσω της διαφάνειας και της έντιμης λειτουργίας όλων των μελών του
  • η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας που θα δεσμεύει  τα μέλη του
  • η απομόνωση αντιεπαγγελματικών πρακτικών και συμπεριφορών

έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και να εδραιωθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.