Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων

Λογαριασμός Σωματείου

Η πληρωμή των συνδρομών των μελών γίνεται με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

Στο σχόλιο να αναφέρετε πάντα το έτος της συνδρομής και την επωνυμία σας.

Τράπεζα Πειραιώς : GR7001722390005239082859455