Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων

Διευκρίνηση για το άρθρo 39 του ν. 4447/2016

Με το αρθρ. 39 του ν. 4447/2016 ορίζεται ότι για την τοποθέτηση ανεξαρτήτων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου απαιτείται.

Η γραμματική ερμηνεία της διατάξεως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, πλέον, για την αυτονόμηση διαμερίσματος από την κεντρική, ανεξαρτήτως καύσιμου, θέρμανση, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της οικοδομής.

Επειδή δεν διευκρινίζεται από την νομοθετική ρύθμιση, ποιες ανεξάρτητες μονάδες θέρμανσης μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς άδειες και εγκρίσεις (μονάδες αερίου, πετρελαίου, θερμοπομποί, κλιματιστικά, τζάκια κ.α.) και κυρίως, αν μετά την άνευ εγκρίσεως αυτονόμηση τους από την κεντρική θέρμανση, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών οφείλουν να συμμετέχουν στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να μην βιαστούν να λάβουν αποφάσεις προτού διευκρινιστεί πλήρως το νέο καθεστώς.

Το σωματείο μας προτίθεται να καταθέσει πρόταση για μια ενιαία ρύθμιση του ζητήματος της θέρμανσης των πολυώροφων οικοδομών, και για την ανανέωση του απαρχαιωμένου νομικού καθεστώτος που αφορά την αστική διαβίωση σε πολυώροφες οικοδομές.