Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων

Εκλογές Σωματείου

Γενική Συνέλευση Σωματείου και εκλογή νέων εκπροσώπων.

Την Κυριακή 15/01/2023 διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.

Διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών που θα αναλάβουν την διοίκηση του σωματείου για την επόμενη 4-ετία.

Ευχόμαστε στους συναδέλφους που εκλέχθηκαν καλή επιτυχία στο έργο τους.